niedziela, 31 maj 2015 15:19

Zapytanie ofertowe - budowa kotłowni gazowej Wspólnota Mieszkaniowa ul.Jagiellońska 10 Bardo

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Jagiellońska 10 w Bardzie zaprasza do składania ofert w zakresie budowy kotłowni gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

 

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Jagiellońska 10 w Bardzie zaprasza do składania ofert w zakresie budowy kotłowni gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Parametry: budowa kotłowni gazowej, kocioł o mocy szacowanej 60 kW, instalacja c.o. w kotłowni

Termin i forma odpowiedzi na zapytanie ofertowe: odpowiedź na zapytanie ofertowe prosimy przesłać w formie pisemnej na adres korespondencyjny:

AG Koncept Zarządzanie Nieruchomościami, Rynek 29, 57-200 Ząbkowice Śl.

lub na adres e-mail: biuro@ agkoncept.pl w terminie do 14 dni od dnia otrzymania.

Oferta powinna zawierać cenę brutto za zadanie, proponowane kompleksowe rozwiązanie jako podstawa do dokumentacji projektowej, wycenę sprzętu, cenę montażu, demontażu oraz obróbek murarskich.

Planowany termin realizacji do 31.10.2015r

Ząbkowice Śląskie, 31.05.2015r.