wtorek, 16 czerwiec 2015 15:20

Informacja o przyjęciu oferty - kotłownia Jagiellońska 10 Bardo

Informacja o przyjęciu oferty - kotłownia Jagiellońska 10 Bardo

Informacja o przyjęciu oferty
Działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Jagiellońskiej 10 w Bardzie,
informuję, że w wyniku ogłoszonego zapytania ofertowego na budowę kotłowni gazowej w
budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Jagiellońskiej 10 w Bardzie, wpłynęły w formie email następujące oferty:
1. IGMAR Wojciech Igras z dnia 5.VI.2015
• cena brutto 42 600,00 zł,
• proponowane wykonanie kompleksowej kotłowni gazowej o mocy 60 kW
2. CIEPŁO-TECH Sp.j. z dnia 08.06.2015
• cena brutto 34 711,20 zł,
• proponowane wykonanie kotłowni gazowej z zastosowaniem kotła pulsacyjnego o mocy 60 kW
3. Zakład Usługowo-Handlowy „HYDRO-INTAL-PLAST” z dnia 13.06.2015
• cena brutto 50 000,00 zł,
• proponowane wykonanie kompleksowej kotłowni z kotłem na paliwo stałe i podajnikiem.
Komisja w składzie:
1. Anna Giryn - zarządca nieruchomości
2. Izabela Mazur - członek Wspólnoty
3. Tomasz Janik - członek Wspólnoty
dokonała przeglądu złożonych ofert i wyboru oferty.
Ze względu na niezgodność oferty z zapytaniem odrzucona została oferta nr 3 na kwotę 50 000,00
zł złożona przez firmę Zakład Usługowo-Handlowy „HYDRO-INTAL-PLAST”.
Do realizacji wybrana została oferta z dnia 08.06.2015r firmy CIEPŁO-TECH Sp.j. za kwotę brutto
34 711,20 zł.
Podpisy komisji:
Anna Giryn
Izabela Mazur
Tomasz Janik
Ząbkowice Śląskie, 15.06.2015r