środa, 05 lipiec 2017 17:10

Informacja o wyborze oferty - termomodernizacja Rynek 4 Bardo

Informacja o wyborze oferty - termomodernizacja Rynek 4 Bardo

Działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul.Rynek 4 w Bardzie, informuję, że w wyniku ogłoszonego zapytania ofertowego na remont budynku mieszkalno-usługowego w zakresie termomoderniacji w
budynku  przy ul.Rynek 4 w Bardzie, dokonano wyboru oferty.

Szczegółowe informacje w załączniku.

Ząbkowice Śląskie, 05.07.2017r