środa, 05 lipiec 2017 17:13

Informacja z otwarcia ofert - termomodernizacja Jagiellońska 10 Bardo

Informacja z otwarcia ofert - termomodernizacja Jagiellońska 10 Bardo

Działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul.Jagiellońskiej 10 w Bardzie, informuję, że w wyniku ogłoszonego zapytania ofertowego na remont budynku wielorodzinnego w zakresie termomoderniacji nie dokonano wyboru oferty.

Szczegółowe informacje w załączniku.

Ząbkowice Śląskie, 05.07.2017r