czwartek, 13 lipiec 2017 06:17

Zapytanie ofertowe PONOWNE - remont budynku w zakresie termomodernizacji Wspólnota Mieszkaniowa Jagiellońska 10 Bardo

Wspólnota Mieszkaniowa ul.Jagiellońska 10 w Bardzie ponownie zaprasza do składania ofert na remont budynku wielorodzinnego w zakresie termomodernizacji

 

Wspólnota Mieszkaniowa ul.Jagiellońska 10 w Bardzie ponownie zaprasza do składania ofert na remont budynku wielorodzinnego w zakresie termomodernizacji.

Oferty zgodne z opisem prosimy składać osobiście w biurze zarządcy  AG-KONCEPT Zarządzanie Nieruchomościami ul. Rynek 29 w Ząbkowicach Śląskich lub przesłać listem poleconym na wskazany adres (decyduje data wpływu oferty).

Planowany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 30 września 2017r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami oraz sposób przygotowania oferty zawarty jest w załacznikach.

Ząbkowice Śląskie, 13.07.2017r.