czwartek, 20 lipiec 2017 13:24

Informacja o wyborze oferty - termomodernizacja Jagiellońska 10 Bardo

Informacja o wyborze oferty - termomodernizacja Jagiellońska 10 Bardo

Działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul.Jagiellońskiaj 10 w Bardzie, informuję, że w wyniku ogłoszonego zapytania ofertowego na remont budynku wielorodzinnego w zakresie termomoderniacji  dokonano wyboru oferty.

Szczegółowe informacje w załączniku.

Ząbkowice Śląskie, 20.07.2017r