poniedziałek, 17 lipiec 2017 10:12

Informacja o wyborze oferty - inspektor nadzoru - termomodernizacja Rynek 4 Bardo

Informacja o wyborze oferty - inspektor nadzoru - termomodernizacja Rynek 4 Bardo

Działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul.Rynek 4 w Bardzie, informuję, że w wyniku ogłoszonego zapytania ofertowego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru remont budynku mieszkalno-usługowego w zakresie termomoderniacji w
budynku  przy ul.Rynek 4 w Bardzie, dokonano wyboru oferty.

Szczegółowe informacje w załączniku.

Ząbkowice Śląskie, 17.07.2017r