poniedziałek, 17 lipiec 2017 10:20

Informacja o wyborze oferty - inspektor nadzoru - termomodernizacja Jagiellońska 10 Bardo

Informacja o wyborze oferty - inspektor nadzoru - termomodernizacja Jagiellońska 10 Bardo

Działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Jagiellońskiej 10 w Bardzie, informuję, że w wyniku ogłoszonego zapytania ofertowego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru remont budynku wielorodzinnego w zakresie termomoderniacji  dokonano wyboru oferty.

Szczegółowe informacje w załączniku.

Ząbkowice Śląskie, 17.07.2017r